Andre dyr griner også, både gorillaer, bonoboer, chimpanser og orangutaner ler i samme situationer som mennesker, når de bliver kildet og når noget er uventet skægt. Rotter og hunde siger også noget der minder en hel del om latter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.