I foråret 1945 forklarede Heinrich Himmler at jøderne desværre var forblevet i Tyskland, trods udvisningspolitikken, eftersom ingen lande ville tage imod jøderne (ikke helt løgn, men så er det også slut med fakta). Dernæst at jøderne blev af sikkerhedsårsager interneret i ghettoer, da de ellers skød tyske soldater. Krematorierne var en ren helbredsmæssig foranstaltning og han fortrød at kz-lejrene ikke var blevet døbt uddannelseslejre, da dét navn ikke ville have vakt så kraftig modstand.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.