Hvis man gerne vil have sine politiske modstandere til at ændre mening, eller bare give sig en smule, så er det en god idé at få dem til at forklare mekanismerne og konsekvenserne, i detaljer, af en given politik. De forsøgspersoner der skulle skrive en forklaring på hvordan et forslag ville komme til at fungere, var meget mere moderate og bevidste om deres uvidenhed, end dem der blot skulle begrunde forslaget (Fernbach, Rogers, Fox, Sloman, 2013).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.