Børneopdragelsesstil og gudernes opførsel går hånd i hånd: I lande med barsk, autoritær og voldelig opdragelse af de små, er gud(erne) tilsvarende rå. (Lambert et al 1959)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.