For at holde stemningen oppe i Moskva under den tyske belejring i 1941, afholdt man skakturneringer med de største skakspillere. Bomberegnen gav en del afbrydelser i starten, men man gik væk fra at afbryde spillene under luftalarmer, da dem der stod til at vinde mente at afbrydelsen gav modstanderen uretfærdigt meget tænketid, taberne håbede omvendt på at stressen fik modstanderne til at lave dårligere træk.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.