Ifølge etnologen P.O. Christiansen var der en god forklaring på at folk ude på landet blev beskrevet som sløve og sovende: En 20 m2 stor stue med knap 2 meter til loftet har 40 m3 luft, men tilsat 8 personer, et par gæs og en kalv og lidt vådt tøj til tørring er der 15 kg vand i luften pr. Døgn. Uden tilstrækkelig udluftning har kulsyreindholdet i luften været så højt at folk blev sløve.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.