“Vi Danske ere af Natur et livligt Folkefærd og have mange gode Anlæg for Selskabelighed. Vi ere alle gjæstfri og aabne gjerne og uden mange indledende Formaliteter vort Hus selv for den Fremmede og Ubekjendte; (…) og vi have endelig et let Sind, aabent for Livets Glæde, og et uudslukkeligt Fond af godt Humør og muntert Lune.” J. Plenge: Nogle Træk af Livet i Kjøbenhavn for en Menneskealder siden, 1873

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.