Sct. Annæ Plads i København er nu hjemsted for Finlands ambassade, en mængde foreninger, ejendomsfirmaer og andet fint. Førhen var der ingen træer, men bedemændene havde et stort vognskur til ligvognene og Københavns brolægningsvæsen brugte pladsen til stenoplag. “Det danske Schweiz”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.