Om at opretholde den gode tone i hjemmet. “Børnene var dengang et appendiks til forældrene, men den moderne opdragelse har bevirket en så total omvæltning i dette forhold, at forældrene snart må siges at være en art nødvendig appendiks til børnene. Da børnenes meninger og viljer nu gør sig gældende med fuld berettigelse lige fra den første ungdom ifølge det nye princip at enhver er sin egen lykkes smed, og da udviklingens store hastighed og skiftende former medfører at disse meninger ofte er ret afvigende fra dem forældrene hylder, fodres der stor tålmodighed og taktfølelse både fra de unges og de ældres side for at gøre samlivet så harmonisk, at det kan danne grundlaget for et godt hjem.’ Emma Gad: Hjemmets forhold til omverdenen, Vort Hjem IV, 1903.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.