‘Disse giftige fostre af en skiden indbildningskraft sniger om i mørket, fra hus til hus, fra vrå til vrå, som oftest, håber jeg, mod forældrenes vilje, og tænder en ild hos den unge alder, hvis hjerte står åbent for ethvert indtryk, som ingen moral, ingen kærlig eller faderlig formaning formår at udslette siden. Vor ungdom forvandles til kraftløse oldinge og nervesyge kællinger, førend de har været raske ynglinge og sunde piger. Vi ser så mangen en skøn yngling, så mangen fager pige visne og blegne i det tyvende år, og gætter vi årsagen tidlig hemmelig vellyst, glemmer vi, hvor skylden må lægges, nemlig især på usund læsning.’

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.