Konformitet. I 1951 lavede socialpsykologen Solomon Asch nogle banebrydende eksperimenter, hvor forsøgspersonerne skulle se på tre streger af ret forskellig længde og matche stregernes længde med en streg på et kort. Fejlprocenten var under 1 når forsøgspersonerne var alene, men i flok steg fejlprocenten, især de medsammensvorne ‘parrede’ de forkerte streger. Så steg fejlprocenten til omtrent 30 %, og adspurgt bagefter tvivlede ‘fejlsvarerne’ på deres egne sanser. Forsøget er gentaget i Frankrig, Japan, Kuwait, Libanon, Tyskland og Zaire og alle steder er konformitetstrangen stor, 29 %.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.