Begravelsessalmer var førhen helt anderledes frimodige omkring de fysiske aspekter af døden: “Du Ormesæk og usle Mad (…) Du ligger og vender Næsen op/Hvor er din Magt, du ame Krop?”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.