Folketællingslisterne havde førhen rubrikker til “fjollede eller afsindige”. Det var dog lidt uklart hvad mentes – om personen aldrig ‘havde haft sin forstand’ eller om det var forbigående. Det gjorde nas i den nationale stolthed, at Danmark havde et uforholdsmæssigt stort antal sindssyge. I 1845 var der 4267 afsindige i Danmark, i 1847 3756. (Holck, 1901)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.