Ligstuer (gravøl før, under og efter begravelsen) var førhen festlige. Så festlige at de blev forbudt af flere omgange, i 1576 fordi “en stor Part af Folket komme drukne og fulde til Kirken og forholde sig fast uskikkeligt med Bulder og Skrig, hvormed undertiden Gudstjenesten saa forhindres, at Præsterne med stor Nød kunne fuldgøre deres Tjeneste”. Selv Christian ‘d for drukmås’ 4 brokkede sig (i Norge 1607) over at det ikke var andet end “Gilde, Gæstebud, Drukkenskab og Raseri”. Forbuddet gentaget i 1624, da “det var hedensk Fylderi”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.