H.C Andersen var ordblind af den komplekse art, fortrinsvis auditivt hæmmet, en svagt udviklet lydskelneevne: være og værd var ens for ham, han skrev in Tryk = indtryk, pagaserer = passagerer, lærererne = lærerne, skolle = skole, veirskiftiget = vejrskiftet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.