“Om samvær. Når I kommer sammen for at drikke et krus øl over tørsten med hinanden, så bagtal ikke nogen, anse enhver for god nok, sid ikke og gennemgå hele byen fra den ene ende til den anden, sådan som de ugudelige gør (…). Bagtal ingen! Sid hellere og syng en god vise med hinanden, og når du er glad, så gå hjem til din kone og lad hende få en god aften, når du har haft en god dag. Udøs ikke din galde over hende, begynd ikke at irettesætte hende, når du er drukken og fuld, sådan opfører en hædersmand sig ikke. Har hun forbrudt sig mod sig, og du vil irettesætte hende, så gør det om morgenen, når I er på lige fod i sengen, eller når I er stået op, og I begge er fastende og ædru, og lad så ikke nogen høre det, hvis det kan undgås, for at din kone ikke skal få et ondt omdømme.” Peder Palladius: En visitatsbog – på nudansk ved Martin Schwarz Lausten

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.