Fra 1945 til 2000 steg procentdelen af husejere i USA fra 45 % til 70 %, i UK fra 30 % til 70 %. (I Schweiz og Tyskland er andelen af husejere henholdsvis 40 % og 44 %). Det har især betydet højere huspriser. I USA i 1990 ejede de 35-årige 31 % af ejendomsværdierne, i 2019 ejede de 35-årige 4 % af ejendomsværdierne.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.