Skandinavien består af lykkelige lande, også for børn. Skolebørn i Bulgarien, Rumænien og Ukraine har ti gange så høj risiko for at blive mobbet som børn i Danmark, Island og Sverige. (Elgar 2009)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.