Auschwitz. Josef Klehr (1904-88) var snedker og SS’er. Han blev dømt i 1965 (!) for at have myrdet 475 mennesker ved fenolindsprøjtninger og var medskyldig i mindst 2730 andre mord. Klehrs hukommelse var forbløffende ringe, og han hævdede at have handlet under tvang, da han påstod at ellers ville han selv have været død. “Denne påståede “Befehlnotstand” var, som rettens ekspert fastslog, uden gyldighed, da der ikke fandtes eksempler på, at en SS’er var blevet henrettet for at nægte at udføre en ulovlig ordre.” (Langwithz-Smith 2019).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.