Bakkes lejebibliotek (lå der hvor Illum er nu) førte protokol over lånerne og deres betalinger, derfor kan vi se i protokollen fra 1847, at der var en murerlærling, løjtnant og tobaksarbejder blandt lånerne. Foruden fabrikanter, skuespillere, brændevinsbrændere, barbersvende, hattemagere, jurister, grever, instrumentmagere, musikere og studenter m.fl.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.