Tunesiske mødre med sønner går med tørklæde og støtter i højere grad tilsløring af kvinder, end tunesiske mødre med døtre. Muligvis ser mødre med sønner tildækningen som værende i hendes søn(ner)s interesse og går derfor varmt ind for det. (Blake, Fourati, Brooks 2018)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.