‘Hos den danske arbejderklasse, især på landet, udarter den for nationen karakteristiske rolighed til en uheldig dorskhed, trevenhed og langsom bevægelse af lemmerne, især hos karlene som bevirker at deres arbejde ikke givet det halve udbytte af hvad det, når vedkommende bevægede hænder og fødder med den for et livfuldt menneske naturlige hurtighed kunne give.’ A.F. Bergsøe  Den Danske Stats Statistik, 1844, p. 516

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.