Nogle børn kan læse inden de kommer i skole. Forældrenes uddannelsesniveau har overraskende lidt at sige. “Det ser derimod ud til at være meget mere afgørende, at barnet er vedholdende, kan lide at lave ting alene, holder af at koncentrere sig om det samme i længere tid ad gangen, har god evne til auditiv skelnen og allervigtigst: er meget sammen med voksne, som selv læser og udviser glæde og engagement ved fx avis- og romanlæsning, som læser sammen med børnene og gør det på børnenes præmisser ved fx at lade dem vælge, hvad der skal læses, og ikke mindst tale om, hvad man læser.” (Lützen, 2018)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.