““De fleste erfarne Psykiatrikere, Kriminologer, Lærere og Socialarbejdere er enige om, at smaa og navnlig overbefolkede Boliger ofte paa Skæbnesvangre Maader paavirker særlig Ungdommens Udvikling til psykisk Balance og social Værdifuld Livsførelse.” Det var endnu ikke dokumenteret viden om, hvilken rolle dårlige boligforhold helt præcis spillede for menneskets udvikling, men der var konsensus om, at de havde anseelig betydning for familiens velbefindende, og ved at forbedre boligstandarden kunne man opnå store fordele for den enkelte familie, især for børnene, og for samfundet.” (Bendsen & Bendtsen 2021)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.