Tiden inden supermarkeder: Torvehandelen er således fordelt ; Gammeltorv og Nytorv: Slagtede Svin, Flæsk i Sider samt Hoveder og Ben af Svin, alt i fersk Tilstand, slagtede eller levende Fjerkræ, Æg, Smør, hele Oste, Kartofler, Sædevarer (Aks og Bælg). Højbroplads: Træfrugter, Bær, Blomster, Havevækster, Grøntsager, grønne Træer, Juletræer. Torvepladsen ved Vendersg. og Ahlefeldtsg.: alle Slags Have- og Grøntsager, Frugter, Blomster, Busk- og Trævækster. Krsthvns Torv: de samme Genstande. Halmtorvet: Slagtede Kreaturer (derunder ikke Svin) i hele, halve og kvart Kroppe, hele Kalve, Får og Lam, samt Hø, Halm, Furage. Kultorvet: Torv, Brænde, Trækul, Riskoste. Fisketorvet ved Gammel Strand: Fisk, Sødyr, vilde Fugle. Vesterbros Torv: alle ovennævnte Genstande. Kvægtorvet: Heste, Hornkvæg, Får. Krak 1900

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.