Kvinder kunne blive optaget på universitetet fra 1877 i Danmark, blandt andet fordi universitetets bestyrelse (konsistorium) mente at det lå i tidsånden og i universitetets opgave med ‘at fremme og udbrede videnskabernes dyrkelse’. Ud af 34 unilærere stemte 25 for at optage kvinder, 8 imod og én undlod at stemme.  #KvindehistorieiDanmark

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.