Viborg Landsting behandlede masser af sager fra 1569 til 1809, heriblandt sager som vi ikke ser i dag. En sag om en præst, der blev dømt til at give en mand en tønde tysk øl (ikke dansk øl, som var noget tyndt sjap). En anden sag drejede sig om et barn, der ikke var blevet døbt – meget alvorligt at lade nogen være i udøbt tilstand. Ligeledes var der sager om drikkeri på en søndag.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.