Af de ca. 100 første telefonabonnenter var 99 handlende, flest grosserere, fabrikanter og vekslerere. Kun én offentlig institution havde telefon, det var Marineministeriet der fik en linje ud til Orlogsværftets kontorbygning.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.