Fra 1895 til 1970 opgjordes antallet af overbefolkede lejligheder i København, overbefolkning = mere end 2 personer pr. værelse. I 1970 var det det laveste antal med 1935 overbefolkede lejligheder, i 1921 højeste med 20.035 overbefolkede lejligheder – men der var antallet af ledige lejligheder også nede på 7 (syv).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.