Vatikanet fastslog i 2007 at både aktiv og passiv dødshjælp er forkert. En komapatient “er stadig en person med fundamental menneskelig værdighed og skal derfor modtage almindelig og rimelig omsorg. Det inkluderer principielt, at patienten tildeles vand og mad, selv ved hjælp af kunstige hjælpemidler.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.