Forskellen mellem rig og fattig var enorm før den industrielle revolution. I Storbritannien var de rige 3 % højere, levede 18 % længere og havde dobbelt så mange overlevende børn som de fattige – som typisk heller ikke kunne læse. Forskellen mellem rig og fattig er ikke stor i Storbritannien længere, de rige er 1% højere end de fattige som bliver 74,3 år mod 80,8 år. De fattige i UK får nu 1,64 børn mod de riges 1,33, men 12 % af de fattige er stadig funktionelle analfabeter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.