Børnedødelighed hænger bl.a. sammen med overbefolkning og boplads. I slutningen af 1800-tallet mistede englændere der havde 10 rum eller mere at bo på “kun” 13 % af deres børn inden børnene fyldte 15 år. Folk i etværelseslejligheder mistede 47 % af deres børn inden børnene fyldte 15 år.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.