En optælling af de forskellige husejere i en karré i indre København (Gammel Mønt, Møntergade, Pilestræde og Sværtegade) gav 808 ejere af 32 huse i løbet af små 400 år. Ud af dem var der 168 kvindelige ejere eller 20 %. Andelen af kvindelige husejere stiger i løbet af årene, men også i 1680 finder man en Ellen Nielsen, enke, som husejer af Gl. Mønt 41.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.