Nørrebros billigste Folkebibliotek (Slotsgade 8), åbent 0800-2000, kostede 13 skilling om ugen og havde, modsat almindelige lejebiblioteker, ikke “lette godtkøbsromaner og dårlige fortællinger, der i lige grad virke sløvende og fordærvende på læserne’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.