‘Vore ønsker bør ikke bestemme, hvad vi ville anse for sandhed. Måtte vi ikke skamme os i vores inderste, når vi griber os selv i at ville have en anden sandhed end den virkelige? … Las os give sandheden ære! Men den er det gode uopløseligt forbundet. Den fulde sandhed bringer selv sin trøst med sig.’ -H.C. Ørsted

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.