En sygeplejerske, uddannet ved Diakonissestiftelsen i 1863, læste op fra Det nye Testamente på Almindeligt Hospital i København i 1868. De syge var ‘ofte på bar bund’ med hensyn til biblen. “Saaledes sagde en af dem en Dag efter endt Læsning: “Det er vist en rigtig god Bog, Frøkenen dér læser op af?” “Ja, men det er jo Bibelen,” svarede jeg. “Naa ja, jeg har jo nok hørt om den,” vedblev hun.” -Overlægen fik nys om dette og fik et flip og meldte hende til magistraten for de gudelige andagter. Ida Johnsen: Mellem to tidsaldre. #ateismeidanmark  #gudløs

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.