En pige, født i 1841 i København, lærte ikke Fadervor, kun “Nu lukker sig mit øje”. Moderen gik i kirke hver søndag. “Min Far var afgjort hverken kirkelig eller religiøst sindet, og han gik aldrig i Kirke uden ved officielle Lejligheden. Af og til udtalte han kætterske Meninger og Antydninger, og jeg mindedes ved saadanne Lejligheder min Mors forfærdede Ansigt, men om religiøse Dissenser var der ikke Tale. Der var ingen at diskutere med, da Mor aldrig tog til Genmæle, og min Broder Teologen altid undgik en Disput. Alligevel gjorde disse Antydninger et stærkt og smerteligt Indtryk paa mig.” Henriette Skram: Erindringer  #ateismeidanmark  #gudløs

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.