I 1817 blev der bekymret spurgt i præstekredse om hvorfor man ikke helligholdt søndagen? (Brud på 3. bud). Ét vrissent svar, fra en præst, var, at præster var for friske til at erklære messefald – altså for få tilhørere til at holde gudstjeneste. Han mindede om at Jesus nok prædikede for både to og tre tilhørere. #ateismeidanmark  #gudløs

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.