H.C. Ørsted skrev til sin kone “… det synes mig endog, selv, at jeg elsker alle Mennesker endnu høiere, siden Du blev Gjenstanden, for min høieste Kjærlighed.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.