“Jeg synes, der er saa meget at glæde sig over her i Verden, særlig af alle de Goder, som er Fælleseje for os Mennesker: Lys og Varme, Sol og Vind, Aarstiderne med deres højst forskellige Skønheder, Skoven, Heden, Kornmarkerne, Engene, Kvæget, Blomster, Himlen med de drivende Skyer, Maanen og Stjernerne, ja endog Storm og Regn, Uvejr osv., osv. Hvem kan forhindre mig i at se det og elske det altsammen, ja for den Sags Skyld kalde det mit, om det paa den Maade bliver mere værdifuldt for mig.” Augusta Fenger: Erindringer, s. 46

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.