I Saudi Arabien har kun 18 % af kvinderne et udearbejde (mod 65 % af mændene), en af verdens laveste andele. Nogle af dem arbejder i Ikea i Riyadh.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I Saudi Arabien har kun 18 % af kvinderne et udearbejde (mod 65 % af mændene), en af verdens laveste andele. Nogle af dem arbejder i Ikea i Riyadh.

86,5 % af saudi arabiske mænd skyder skylden for seksuel chikane på kvinders “overdrevne make up”. Kilde: King Abdul Aziz Center for National Dialogue, citeret i Mona Elthawy: Hymens & Headscarves.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 86,5 % af saudi arabiske mænd skyder skylden for seksuel chikane på kvinders “overdrevne make up”. Kilde: King Abdul Aziz Center for National Dialogue, citeret i Mona Elthawy: Hymens & Headscarves.

Den mexicanske deltstat Veracruz forbød i 2016 abort, som delstat nr. 17 ud af 32. I delstaten Sonora kan kvinder få abort hvis de er blevet voldtaget.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Den mexicanske deltstat Veracruz forbød i 2016 abort, som delstat nr. 17 ud af 32. I delstaten Sonora kan kvinder få abort hvis de er blevet voldtaget.

Hele 52 % af de gifte eller fraskilte kvinder i Bolivia i 2015 svarede at de var blevet tæsket eller seksuelt overgrebne af deres (ex-)mænd. I Columbia og Peru var andelen 39 %.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hele 52 % af de gifte eller fraskilte kvinder i Bolivia i 2015 svarede at de var blevet tæsket eller seksuelt overgrebne af deres (ex-)mænd. I Columbia og Peru var andelen 39 %.

Machokulturen trives i Sydamerika. Latinbarómetro spurgte om det ville give problemer, hvis en kvinde tjente mere end sin mand. Det svarede 48 % ja til (fra 36 % i 2004), antallet af folk der mente at ‘kvindens plads er i hjemmet’ og ‘mænd er bedre politiske ledere end kvinder’ steg også.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Machokulturen trives i Sydamerika. Latinbarómetro spurgte om det ville give problemer, hvis en kvinde tjente mere end sin mand. Det svarede 48 % ja til (fra 36 % i 2004), antallet af folk der mente at ‘kvindens plads er i hjemmet’ og ‘mænd er bedre politiske ledere end kvinder’ steg også.

Etbarnspolitikken i Kina betyder at der i 1995 var ca. 245 millioner kinesere i aldersgruppen 20 til 30 år. I 2025 vil antallet være ca. 159 millioner.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Etbarnspolitikken i Kina betyder at der i 1995 var ca. 245 millioner kinesere i aldersgruppen 20 til 30 år. I 2025 vil antallet være ca. 159 millioner.

I 2070 vil der nok være 160 mænd for hver 100 kvinder i mange lande i Asien.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 2070 vil der nok være 160 mænd for hver 100 kvinder i mange lande i Asien.

Økonomen Amartya Sen anslår der mangler omtrent 105 millioner piger og kvinder i denne verden, som følge af sønnepræferencer. Især Kina, Indien, Pakistan og Nigeria leder an mht. at fravælge piger.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Økonomen Amartya Sen anslår der mangler omtrent 105 millioner piger og kvinder i denne verden, som følge af sønnepræferencer. Især Kina, Indien, Pakistan og Nigeria leder an mht. at fravælge piger.

I forhold til for 25 år siden bruger voksne også noget mindre tid sammen med venner.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I forhold til for 25 år siden bruger voksne også noget mindre tid sammen med venner.

Ca. 30 % af aleneboerne betegner sig som meget lykkelige, hvilket er markant færre end dem der bor med en kæreste/ægtefælle.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ca. 30 % af aleneboerne betegner sig som meget lykkelige, hvilket er markant færre end dem der bor med en kæreste/ægtefælle.

I 2015 følte knap ⅔ dele af danskerne sig af og til ensomme i hverdagen (YouGov for Søndagsavisen), 40 % var tynget af ensomhed. Værst er det for de ældste og næstyngste: + 85årige og 15-25 årige.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 2015 følte knap ⅔ dele af danskerne sig af og til ensomme i hverdagen (YouGov for Søndagsavisen), 40 % var tynget af ensomhed. Værst er det for de ældste og næstyngste: + 85årige og 15-25 årige.

Den gennemsnitlige amerikaner havde førhen 3 nære venner, i 2011 var tallet nede på 2 og markant færre mente de havde nogen at diskutere væsentlige emner med.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Den gennemsnitlige amerikaner havde førhen 3 nære venner, i 2011 var tallet nede på 2 og markant færre mente de havde nogen at diskutere væsentlige emner med.

En ny ven er lige så gavnligt for sundheden som at holde op med at ryge.

Posted in Uncategorized | Comments Off on En ny ven er lige så gavnligt for sundheden som at holde op med at ryge.

At have et stærkt netværk af venner og familie gør os lykkelige og tilfredse. Det er så væsentligt for vores lykkefølelse, at det næstlykkeligste afrikanske land er Somalia (76 ud af 190). De tætte klanbånd opvejer fattigdommen og den lave levealder.

Posted in Uncategorized | Comments Off on At have et stærkt netværk af venner og familie gør os lykkelige og tilfredse. Det er så væsentligt for vores lykkefølelse, at det næstlykkeligste afrikanske land er Somalia (76 ud af 190). De tætte klanbånd opvejer fattigdommen og den lave levealder.

Erindring fra 1930’ernes Sovjetunionen:“Hvis der blot havde været færre Spioner, mindre Mistænksomhed og en Ende paa den fordærvelige Frygt, der lamslog Menneskenes Sind og tyngede saa haardt paa deres Humør!” Victor Kravchenko: Jeg valgte Friheden

Posted in Uncategorized | Comments Off on Erindring fra 1930’ernes Sovjetunionen:“Hvis der blot havde været færre Spioner, mindre Mistænksomhed og en Ende paa den fordærvelige Frygt, der lamslog Menneskenes Sind og tyngede saa haardt paa deres Humør!” Victor Kravchenko: Jeg valgte Friheden

De tidligere østbloklande er de europæiske bundskrabere på lykkelisten og har forholdsvis lave grader af tillid. 1991 mente 63 % af russerne at folk var til at stole på, i 2007 var andelen 50 %.

Posted in Uncategorized | Comments Off on De tidligere østbloklande er de europæiske bundskrabere på lykkelisten og har forholdsvis lave grader af tillid. 1991 mente 63 % af russerne at folk var til at stole på, i 2007 var andelen 50 %.

Tillid kan godt smitte af. I Tyrkiet mener kun 10 % at folk i al almindelighed er til at stole på, men af herboende tyrkere er andelen oppe på 30 %.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tillid kan godt smitte af. I Tyrkiet mener kun 10 % at folk i al almindelighed er til at stole på, men af herboende tyrkere er andelen oppe på 30 %.

Tillid er muligvis genetisk bestemt og i udpræget grad afgørende for vores tilfredshed og lykkefølelse. Minnesota er en af de lykkeligste stater i USA og den stat med højest andel af danske immigranter.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tillid er muligvis genetisk bestemt og i udpræget grad afgørende for vores tilfredshed og lykkefølelse. Minnesota er en af de lykkeligste stater i USA og den stat med højest andel af danske immigranter.

Danskerne er noget nær verdensmestre i tillid, hele 78 % mener at folk i al almindelighed er til at stole på. I Brasilien er andelen 3 %.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Danskerne er noget nær verdensmestre i tillid, hele 78 % mener at folk i al almindelighed er til at stole på. I Brasilien er andelen 3 %.

Siden 1973 har Gallup spurgt folk i stort set hele verden om hvor tilfredse de er med deres liv, på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er allermest utilfreds og 10 allermest tilfreds. Der har danskerne gennem alle årene svaret 8,5 eller 20 % mere end franskmændene fx.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Siden 1973 har Gallup spurgt folk i stort set hele verden om hvor tilfredse de er med deres liv, på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er allermest utilfreds og 10 allermest tilfreds. Der har danskerne gennem alle årene svaret 8,5 eller 20 % mere end franskmændene fx.