Hvad kan jeg blive: Hovsmørelsesfabrikant ligesom en R. Møller i Nørre Farimagsgade 35 var det i 1890, hans hovsmørelse var i øvrigt den eneste, der blev belønnet på den nordiske industri-, landbrugs- og kunstudstilling i 1888.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvad kan jeg blive: Hovsmørelsesfabrikant ligesom en R. Møller i Nørre Farimagsgade 35 var det i 1890, hans hovsmørelse var i øvrigt den eneste, der blev belønnet på den nordiske industri-, landbrugs- og kunstudstilling i 1888.

Hvad kan jeg blive: Sølvpop. En sølvpop var en hofbetjent, som har en fyrstes guld- og sølvtøj i forvaring, forestår sølvkammeret.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvad kan jeg blive: Sølvpop. En sølvpop var en hofbetjent, som har en fyrstes guld- og sølvtøj i forvaring, forestår sølvkammeret.

Hvad kan jeg blive: Hatstafferer – én der pyntede og reparerede hatte. Det var muligt at blive så velhavende på det job, at en hatstafferer Henrik Brandt i 1689 kunne eje huset Vimmelskaftet 34.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvad kan jeg blive: Hatstafferer – én der pyntede og reparerede hatte. Det var muligt at blive så velhavende på det job, at en hatstafferer Henrik Brandt i 1689 kunne eje huset Vimmelskaftet 34.

Hvad kan jeg blive. Andet og mere end far. Selv i guldalderens slum i København kunne sønner af arbejdsmænd blive til henholdsvis stenhuggere, murere og førstemænd i handelsflåden. (Søndergaard 2023)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvad kan jeg blive. Andet og mere end far. Selv i guldalderens slum i København kunne sønner af arbejdsmænd blive til henholdsvis stenhuggere, murere og førstemænd i handelsflåden. (Søndergaard 2023)

Hvad kan jeg blive – forvirringsbiblen som Politikens forlag begyndte at udgive i 1979 har en forgænger fra 1797: Kort Begreb af de menneskelige Færdigheder og Kundskaber : Indeholdende en kort Udsigt over Menneskets Naturhistorie, dets borgerlige Indretninger, Næringsveie og Trang samt hvorledes denne afhjelpes ved Kunstner, Haandværker og Haandarbeider. For Realskoler og det borgerlige Liv

https://www.kb.dk/e-mat/dod/11230801923D-color.pdf

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvad kan jeg blive – forvirringsbiblen som Politikens forlag begyndte at udgive i 1979 har en forgænger fra 1797: Kort Begreb af de menneskelige Færdigheder og Kundskaber : Indeholdende en kort Udsigt over Menneskets Naturhistorie, dets borgerlige Indretninger, Næringsveie og Trang samt hvorledes denne afhjelpes ved Kunstner, Haandværker og Haandarbeider. For Realskoler og det borgerlige Liv

Hvad kan jeg blive. I 1756 var det muligt at blive “melmand”. Det kaldte en Niels Andersen sig i hvert fald, han var den stolte ejer af Vognmagergade 35 i København, nedrevet i 1934. 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvad kan jeg blive. I 1756 var det muligt at blive “melmand”. Det kaldte en Niels Andersen sig i hvert fald, han var den stolte ejer af Vognmagergade 35 i København, nedrevet i 1934. 

Fortidens fantastiske navne: Ernesta, Emarentze, Axeline

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fortidens fantastiske navne: Ernesta, Emarentze, Axeline

“Når en side påstår at den anden side har massakreret kvinder og børn, så tror begge sider på det og gør det. Dåden er stærkere end ordet, men stærkere end dåden er ekkoet.” Karl Kraus

Posted in Uncategorized | Comments Off on “Når en side påstår at den anden side har massakreret kvinder og børn, så tror begge sider på det og gør det. Dåden er stærkere end ordet, men stærkere end dåden er ekkoet.” Karl Kraus

-En god samvittighed er den bedste hovedpude. – Tysk ordsprog

Posted in Uncategorized | Comments Off on -En god samvittighed er den bedste hovedpude. – Tysk ordsprog

Også Ukraine har tilsvarende historieforfalskningsinstitutioner: Ukraines nationale hukommelsesinstitut – der fx omdøbte byen Dzerzhinsk (efter chefen for det hemmelige politi, Felix Dzerzhinskij) Toretsk.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Også Ukraine har tilsvarende historieforfalskningsinstitutioner: Ukraines nationale hukommelsesinstitut – der fx omdøbte byen Dzerzhinsk (efter chefen for det hemmelige politi, Felix Dzerzhinskij) Toretsk.

I 2009 nedsatte Kreml en Kommission for at forhindre Historieforfalskning mod Ruslands Interesser. Det er fx i Ruslands interesse at fastholde at Polen blev BEFRIET af Sovjet, ikke besat. 

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 2009 nedsatte Kreml en Kommission for at forhindre Historieforfalskning mod Ruslands Interesser. Det er fx i Ruslands interesse at fastholde at Polen blev BEFRIET af Sovjet, ikke besat. 

Der bliver ofte sat lighedstegn mellem Rusland og Sovjetunionen. Russere var også den største og absolut mest dominerende befolkningsgruppe i det gamle Sovjet, så det er nemt at glemme at imperiet rummede mere end 100 forskellige folkeslag som aleutere, finner, grækere, koreanere, lezginere, tuvanere og udmurtere.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Der bliver ofte sat lighedstegn mellem Rusland og Sovjetunionen. Russere var også den største og absolut mest dominerende befolkningsgruppe i det gamle Sovjet, så det er nemt at glemme at imperiet rummede mere end 100 forskellige folkeslag som aleutere, finner, grækere, koreanere, lezginere, tuvanere og udmurtere.

Stalin iværksatte massedeportationer af alverdens folkeslag, og en af de etniske grupper det allerhårdest udover var Krimtatarerne. En overlevende tatar fortalte at en betænksom nabo gav ham og hans familie skrællede rå løg til at tage frem den dag Stalin døde, således at de kunne græde i kor med de andre stortudende sovjetborgere. (Walker 2018)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Stalin iværksatte massedeportationer af alverdens folkeslag, og en af de etniske grupper det allerhårdest udover var Krimtatarerne. En overlevende tatar fortalte at en betænksom nabo gav ham og hans familie skrællede rå løg til at tage frem den dag Stalin døde, således at de kunne græde i kor med de andre stortudende sovjetborgere. (Walker 2018)

I 2017 blev russere adspurgt om hvad der gjorde dem stolte af Rusland: Anden verdenskrigssejren, annektionen af Krim (første Ukrainekrig), Sovjets rumprogram og temmelig langt nede på listen russiske bidrag til videnskab og litteratur. (Walker 2018)

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 2017 blev russere adspurgt om hvad der gjorde dem stolte af Rusland: Anden verdenskrigssejren, annektionen af Krim (første Ukrainekrig), Sovjets rumprogram og temmelig langt nede på listen russiske bidrag til videnskab og litteratur. (Walker 2018)

Ostalgie, længsel efter de gode gamle socialistiske dage, findes ikke kun i det tidligere Østtyskland, men også i Rusland. I marts 1993 fortrød 63 % af russerne at USSR kollapsede, i 2000 var andelen steget til 75 % (Walker 2018).

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ostalgie, længsel efter de gode gamle socialistiske dage, findes ikke kun i det tidligere Østtyskland, men også i Rusland. I marts 1993 fortrød 63 % af russerne at USSR kollapsede, i 2000 var andelen steget til 75 % (Walker 2018).

Putin har ikke ryddet op i Sovjetunionens festdage og har også kun udskiftet nationalsangens tekst, ikke melodi. Den russisk-ortodokse kirke helgenkårede den sidste tsar og hans familie, der blev dræbt af blandt andre Pjotr Vojkov (1888-1927) – som har en metrostation i Moskva opkaldt efter sig.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Putin har ikke ryddet op i Sovjetunionens festdage og har også kun udskiftet nationalsangens tekst, ikke melodi. Den russisk-ortodokse kirke helgenkårede den sidste tsar og hans familie, der blev dræbt af blandt andre Pjotr Vojkov (1888-1927) – som har en metrostation i Moskva opkaldt efter sig.

Sovjetunionen havde en Sejrsdagsparade efter anden verdenskrig i 1945, 1965, 1985 og 1990. Efter 1995 er det gået helt amok i stolt fejring af noget som altså kostede omtrent 20 millioner sovjetborgere livet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sovjetunionen havde en Sejrsdagsparade efter anden verdenskrig i 1945, 1965, 1985 og 1990. Efter 1995 er det gået helt amok i stolt fejring af noget som altså kostede omtrent 20 millioner sovjetborgere livet.

En dansk, tidligere koldkrigsefterretningsmand mente at vesteuropæiske fredsbevægelser var naive, da de ikke havde forstået, at for Sovjetunionen var fred kun en videreførelse af krigens politik med andre midler.

Posted in Uncategorized | Comments Off on En dansk, tidligere koldkrigsefterretningsmand mente at vesteuropæiske fredsbevægelser var naive, da de ikke havde forstået, at for Sovjetunionen var fred kun en videreførelse af krigens politik med andre midler.

Fortidens fantastiske navne: Vincentina, Flemmine, Clothidis

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fortidens fantastiske navne: Vincentina, Flemmine, Clothidis

“Epokens hovedregel var: at se bort fra virkeligheden. Lederne skulle udelukkende operere med kategorien “det ønskelige” og fra deres elfenbenstårn – det var dem, der sad i det, ikke os, – skue velvilligt ud over de myldrende menneskemasser. Nadezjda Mandelstam: Med håb imod håb

Posted in Uncategorized | Comments Off on “Epokens hovedregel var: at se bort fra virkeligheden. Lederne skulle udelukkende operere med kategorien “det ønskelige” og fra deres elfenbenstårn – det var dem, der sad i det, ikke os, – skue velvilligt ud over de myldrende menneskemasser. Nadezjda Mandelstam: Med håb imod håb