Karen Christensdatter blev henrettet i 1668 for giftmord, samme forbrydelse fældede Gertrud Hansdatter i 1856. Maren Mikkelsdatter blev henrettet i 1710 for mordbrand. Else Badskærs blev henrettet i 1634 for fosterfordrivelse. Dorthe Jensdatter blev henrettet i 1772 for brandstiftelse. Maren Christensdatter blev henrettet 1598 for drab. Barnedrab, trolddom, blodskam og tyveri blev en del kvinder henrettet for.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Karen Christensdatter blev henrettet i 1668 for giftmord, samme forbrydelse fældede Gertrud Hansdatter i 1856. Maren Mikkelsdatter blev henrettet i 1710 for mordbrand. Else Badskærs blev henrettet i 1634 for fosterfordrivelse. Dorthe Jensdatter blev henrettet i 1772 for brandstiftelse. Maren Christensdatter blev henrettet 1598 for drab. Barnedrab, trolddom, blodskam og tyveri blev en del kvinder henrettet for.

Kvindelige tyve kunne førhen ikke blive idømt strafarbejde som mandlige tyve, i stedet blev de piskede eller fik skåret et øre af. For store tyverier blev de halshuggede, og ikke hængt som mandlige tyve.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kvindelige tyve kunne førhen ikke blive idømt strafarbejde som mandlige tyve, i stedet blev de piskede eller fik skåret et øre af. For store tyverier blev de halshuggede, og ikke hængt som mandlige tyve.

Jomfruerne i Maribo Kloster, der fungerede som kloster for adelsfrøker både før og efter reformationen, ‘drikke sig daglig drukne, så at de ligesom Søster Johanne Jensdatter ikke er i stand til at rejse sig fra jorden.’

Posted in Uncategorized | Comments Off on Jomfruerne i Maribo Kloster, der fungerede som kloster for adelsfrøker både før og efter reformationen, ‘drikke sig daglig drukne, så at de ligesom Søster Johanne Jensdatter ikke er i stand til at rejse sig fra jorden.’

I Janderup sogn nær Varde, var 2,8 % af en given årgang født udenfor ægteskab i perioden 1810-1890, og gennemsnitsalderen på de ugifte mødre var knap 25 år. Agnete Birger Madsen: Karen Sophies barselsfærd

Posted in Uncategorized | Comments Off on I Janderup sogn nær Varde, var 2,8 % af en given årgang født udenfor ægteskab i perioden 1810-1890, og gennemsnitsalderen på de ugifte mødre var knap 25 år. Agnete Birger Madsen: Karen Sophies barselsfærd

Statistikerne kunne surt skrive i 1880’erne at omtrent to tredjedele af ’de ugifte førstefødende blive gifte førend den anden fødsel og af de resterende ca. en tredjedel førend det tredje barns fødsel. Det må herved bemærkes, at det langtfra altid er det første barns fader, med hvem ægteskabet indgås, og den lethed, hvormed en kvinde med et eller to børn kan blive gift, vidner om den slaphed, hvormed befolkningen i sin helhed bedømmer dette forhold. (Danmarks statistik 1885, p. 624 hvor Dr. Scharling citerer Ditzel: Statistiske Oplysninger om 39,000 Fødsler, København 1882) Samme andel af enlige mødre der blev gift, 70,6 % kom Agnete Birger Madsen frem til 1830-80 ved at undersøge to jyske sogne.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Statistikerne kunne surt skrive i 1880’erne at omtrent to tredjedele af ’de ugifte førstefødende blive gifte førend den anden fødsel og af de resterende ca. en tredjedel førend det tredje barns fødsel. Det må herved bemærkes, at det langtfra altid er det første barns fader, med hvem ægteskabet indgås, og den lethed, hvormed en kvinde med et eller to børn kan blive gift, vidner om den slaphed, hvormed befolkningen i sin helhed bedømmer dette forhold. (Danmarks statistik 1885, p. 624 hvor Dr. Scharling citerer Ditzel: Statistiske Oplysninger om 39,000 Fødsler, København 1882) Samme andel af enlige mødre der blev gift, 70,6 % kom Agnete Birger Madsen frem til 1830-80 ved at undersøge to jyske sogne.

København 1855: Der var nær ligestilling indenfor parfumefabrikation og chokolademageri: 6 kvindelige parfumefabrikanter, 9 mandlige; 2 kvindelige chokoladefabrikanter 3 mandlige. Det vil måske også overraske en læser eller to at der var 10 kvindelige bogbindere, 38 kvindelige bagere, 31 kvindelige brændevinsbrændere, 29 kvindelige snedkere, 63 kvindelige skomagere. Der var 9801 kvinder der levede af industri og 1014 levede af handel, og udgjorde henholdsvis 22,6 % og 14,6 % af de industridrivende og handlende.

Posted in Uncategorized | Comments Off on København 1855: Der var nær ligestilling indenfor parfumefabrikation og chokolademageri: 6 kvindelige parfumefabrikanter, 9 mandlige; 2 kvindelige chokoladefabrikanter 3 mandlige. Det vil måske også overraske en læser eller to at der var 10 kvindelige bogbindere, 38 kvindelige bagere, 31 kvindelige brændevinsbrændere, 29 kvindelige snedkere, 63 kvindelige skomagere. Der var 9801 kvinder der levede af industri og 1014 levede af handel, og udgjorde henholdsvis 22,6 % og 14,6 % af de industridrivende og handlende.

København 1855: Kvinder dominerede 100 % indenfor syning, 4.790 syersker og 0, nul, mandlige syersker. Der var 175 kvindelige modehandlere og 3 mandlige modehandlere, 24 kvindelige kniplingssælgere, 11 mandlige. 27 kvindelige kasketmagere, 14 mandlige.

Posted in Uncategorized | Comments Off on København 1855: Kvinder dominerede 100 % indenfor syning, 4.790 syersker og 0, nul, mandlige syersker. Der var 175 kvindelige modehandlere og 3 mandlige modehandlere, 24 kvindelige kniplingssælgere, 11 mandlige. 27 kvindelige kasketmagere, 14 mandlige.

Konformitet er et problem, fordi en afviger kan have værdifuld viden, som vedkommende ikke deler af frygt for repressalier fra gruppen. Og det er ikke bare småting, konformitet kan afstedkomme. Ingen demokratisk stat har oplevet hungersnød – bl.a. fordi vidensdelingen fungerer bedre, alt andet lige, i et demokrati end i et diktatur.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Konformitet er et problem, fordi en afviger kan have værdifuld viden, som vedkommende ikke deler af frygt for repressalier fra gruppen. Og det er ikke bare småting, konformitet kan afstedkomme. Ingen demokratisk stat har oplevet hungersnød – bl.a. fordi vidensdelingen fungerer bedre, alt andet lige, i et demokrati end i et diktatur.

Hvis bare én af medsammensvorne, i socialpsykologen Solomon Aschs forsøg om at matche streger af forskellig længde, højlydt gik imod den fejlagtige gruppebeslutning, så faldt fejlprocenten også dramatisk.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvis bare én af medsammensvorne, i socialpsykologen Solomon Aschs forsøg om at matche streger af forskellig længde, højlydt gik imod den fejlagtige gruppebeslutning, så faldt fejlprocenten også dramatisk.

Konformitet. I 1951 lavede socialpsykologen Solomon Asch nogle banebrydende eksperimenter, hvor forsøgspersonerne skulle se på tre streger af ret forskellig længde og matche stregernes længde med en streg på et kort. Fejlprocenten var under 1 når forsøgspersonerne var alene, men i flok steg fejlprocenten, især de medsammensvorne ‘parrede’ de forkerte streger. Så steg fejlprocenten til omtrent 30 %, og adspurgt bagefter tvivlede ‘fejlsvarerne’ på deres egne sanser. Forsøget er gentaget i Frankrig, Japan, Kuwait, Libanon, Tyskland og Zaire og alle steder er konformitetstrangen stor, 29 %.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Konformitet. I 1951 lavede socialpsykologen Solomon Asch nogle banebrydende eksperimenter, hvor forsøgspersonerne skulle se på tre streger af ret forskellig længde og matche stregernes længde med en streg på et kort. Fejlprocenten var under 1 når forsøgspersonerne var alene, men i flok steg fejlprocenten, især de medsammensvorne ‘parrede’ de forkerte streger. Så steg fejlprocenten til omtrent 30 %, og adspurgt bagefter tvivlede ‘fejlsvarerne’ på deres egne sanser. Forsøget er gentaget i Frankrig, Japan, Kuwait, Libanon, Tyskland og Zaire og alle steder er konformitetstrangen stor, 29 %.

I 1841 gik 18 københavnske præster sammen om at foreslå kommunen at installere ovne i kirkerne, da det var almindelig erkendt at der kom færre til gudstjeneste om vinteren end om sommeren.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 1841 gik 18 københavnske præster sammen om at foreslå kommunen at installere ovne i kirkerne, da det var almindelig erkendt at der kom færre til gudstjeneste om vinteren end om sommeren.

Fredericia var den første danske multireligiøse by med jøder, reformerte og andre ikke-evangeliske lutheranere og har et kvarter med Calvinsvej, Grundtvigsvej og Hans Tausensvej.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fredericia var den første danske multireligiøse by med jøder, reformerte og andre ikke-evangeliske lutheranere og har et kvarter med Calvinsvej, Grundtvigsvej og Hans Tausensvej.

Vor katolske fortid er forholdsvis nem at se i bybilledet, da stort set alle danske byer har mindst én kirke opkaldt efter enten Jomfru Maria (Vor Frue) eller en helgen. Gadenavne opkaldt efter en helgen er der også masser af. Det kniber straks lidt mere med protestantismen. Kun Aabybro og Fredericia har en Luthersvej.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vor katolske fortid er forholdsvis nem at se i bybilledet, da stort set alle danske byer har mindst én kirke opkaldt efter enten Jomfru Maria (Vor Frue) eller en helgen. Gadenavne opkaldt efter en helgen er der også masser af. Det kniber straks lidt mere med protestantismen. Kun Aabybro og Fredericia har en Luthersvej.

Det største monument over Genforeningen er et af de mest altmodische og oversete, nemlig Taksigelseskirken ved Jagtvej/Lyngbyvej i København. Den blev bygget i wanna-be middelalderstil med en mindeplade: “Taksigelseskirken rejstes i Aarene 1925-1927 ved Bidrag fra hele Landet i Taknemmelighed over Guds Beskærmelse af Danmark i Verdenskrigen 1914-1918 og for Sønderjyllands Genforening med Kongeriget”

Posted in Uncategorized | Comments Off on Det største monument over Genforeningen er et af de mest altmodische og oversete, nemlig Taksigelseskirken ved Jagtvej/Lyngbyvej i København. Den blev bygget i wanna-be middelalderstil med en mindeplade: “Taksigelseskirken rejstes i Aarene 1925-1927 ved Bidrag fra hele Landet i Taknemmelighed over Guds Beskærmelse af Danmark i Verdenskrigen 1914-1918 og for Sønderjyllands Genforening med Kongeriget”

Fortidens skældsord: Skælm, æsel, svinhund, machfoch, føgler, tintehund, taprøv, lusast, ørelytter, galgerytter, brændevinssæk, istervom, kvabso, hundsfot, skandsæk, kakkelhund, bysforræder, blodhund, fyldeso, pokkerkrukke, hundekrænger, flygel, rytterhore, tæve, snøffel, skidtfas, markilder, rakkerhvalp, slette, skvaldertaske, berider, kjødmund, felthore, rakkerhore, kjæltringskjæbe, C. Klitgaard: Nibes historie indtil 1728, Aalborg 1917, s. 339-340.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fortidens skældsord: Skælm, æsel, svinhund, machfoch, føgler, tintehund, taprøv, lusast, ørelytter, galgerytter, brændevinssæk, istervom, kvabso, hundsfot, skandsæk, kakkelhund, bysforræder, blodhund, fyldeso, pokkerkrukke, hundekrænger, flygel, rytterhore, tæve, snøffel, skidtfas, markilder, rakkerhvalp, slette, skvaldertaske, berider, kjødmund, felthore, rakkerhore, kjæltringskjæbe, C. Klitgaard: Nibes historie indtil 1728, Aalborg 1917, s. 339-340.

Raplikker i gamle dage. To gamle, blide, sagtmodige søstre sad i 1840’erne i haven og snakkede. For lavt syntes den ene. “Tal højere Laurense, jeg kan Fanden tage mig inte høre hvad du si’r!” Fra Julie Sødring: Erindringer

Posted in Uncategorized | Comments Off on Raplikker i gamle dage. To gamle, blide, sagtmodige søstre sad i 1840’erne i haven og snakkede. For lavt syntes den ene. “Tal højere Laurense, jeg kan Fanden tage mig inte høre hvad du si’r!” Fra Julie Sødring: Erindringer

Raplikker i gamle dage. Fra Carl Henrik Clemmesen. Mit Kbh 1939. “En pæn, ældre herre er ved en trafikoverskæring nær ved at blive kørt ned af et cykelbud. -Flyt gangvorterne, bessefar! brøler buddet ham i øret. -Hold mund, dreng, svarer den pæne ældre herre. -Smæk gællerne i, hyæne! replicerer drengen omgående.”

Posted in Uncategorized | Comments Off on Raplikker i gamle dage. Fra Carl Henrik Clemmesen. Mit Kbh 1939. “En pæn, ældre herre er ved en trafikoverskæring nær ved at blive kørt ned af et cykelbud. -Flyt gangvorterne, bessefar! brøler buddet ham i øret. -Hold mund, dreng, svarer den pæne ældre herre. -Smæk gællerne i, hyæne! replicerer drengen omgående.”

“I hans verden eksisterede der kun de gode og de onde. I og med at han ikke forstod at leve sig ind i andre mennesker, havde han kun sin egen livlige fantasi, når det gjaldt om at holde de to kategorier adskilt.” Juli Zeh: Udkanten

Posted in Uncategorized | Comments Off on “I hans verden eksisterede der kun de gode og de onde. I og med at han ikke forstod at leve sig ind i andre mennesker, havde han kun sin egen livlige fantasi, når det gjaldt om at holde de to kategorier adskilt.” Juli Zeh: Udkanten

“Om det dog bare var så enkelt! – at der findes slemme mennesker, som med koldt overlæg foretager slemme ting, så behøvede man jo blot at skille dem ud fra de øvrige og udslette dem. Men den linje som adskiller godt og ondt går tværs gennem hjertet på hvert enkelt menneske. Og hvem kan tilintetgøre en del af sit hjerte?….” Alexander Solsjenitsyn: Gulag Øhavet (på dansk ved Ole Husted Jensen).

Posted in Uncategorized | Comments Off on “Om det dog bare var så enkelt! – at der findes slemme mennesker, som med koldt overlæg foretager slemme ting, så behøvede man jo blot at skille dem ud fra de øvrige og udslette dem. Men den linje som adskiller godt og ondt går tværs gennem hjertet på hvert enkelt menneske. Og hvem kan tilintetgøre en del af sit hjerte?….” Alexander Solsjenitsyn: Gulag Øhavet (på dansk ved Ole Husted Jensen).

Auschwitzdagen skal her huskes gennem en af de bedste bøger om emnet, Rudolf Vrba: Flugten fra Auschwitz – den unge Vrba kom faktisk ud af Auschwitz, skrev rapport om lejren og var et hovedvidne i Nürnbergsagerne. Sammen med en journalist skrev han sin sjove, sørgelige og superspændende erindring i 1963, bl.a. fordi holocaust var et endnu mere ufatteligt mysterium dengang. Her får vi en scene fra modtagelsesrampen i Auschwitz, hvor en ny transport ankom fra Prag. En pelsklædt og nærmest munter mor siger til sin søn at han skal tørre næsen, fordi der står en tysk officer. Dét fik en af Vrbas medfanger til at tabe kontrollen, han hviskede til hende: “Din tåbelige kælling, om en halv time er du død!” Hun standsede op og stirrede på ham, mens humøret hurtigt sivede ud af hendes trivelige, stadig smukke ansigt. Så drejede hun omkring på hælen og gik direkte hen til SS-manden. “Den… den dér fange siger, at vi skal dø,” sagde hun skingert og pegede tilbage på fyren. “Hvad mener han? Hvad foregår der? Hvad har I…” SS-Manden afbrød hende forbindtligt, høfligt, nærmest undskyldende. “De kan tage det helt roligt, frue,” sagde han, “De er på ingen måde i fare. Dræbe Dem? Tror De virkelig, vi tyskere er barbarer?” Hun vendte sig atter om mod den tjekkiske fange med et ansigtsudtryk, der emmede af foragt og selvtilfredshed, men han var der ikke længere. To SS-mænd havde slæbt ham om bag vognene og skudt ham med en luftpistol, som ikke larmede og forstyrrede nogen, bortset fra fangen selvfølgelig.”

Posted in Uncategorized | Comments Off on Auschwitzdagen skal her huskes gennem en af de bedste bøger om emnet, Rudolf Vrba: Flugten fra Auschwitz – den unge Vrba kom faktisk ud af Auschwitz, skrev rapport om lejren og var et hovedvidne i Nürnbergsagerne. Sammen med en journalist skrev han sin sjove, sørgelige og superspændende erindring i 1963, bl.a. fordi holocaust var et endnu mere ufatteligt mysterium dengang. Her får vi en scene fra modtagelsesrampen i Auschwitz, hvor en ny transport ankom fra Prag. En pelsklædt og nærmest munter mor siger til sin søn at han skal tørre næsen, fordi der står en tysk officer. Dét fik en af Vrbas medfanger til at tabe kontrollen, han hviskede til hende: “Din tåbelige kælling, om en halv time er du død!” Hun standsede op og stirrede på ham, mens humøret hurtigt sivede ud af hendes trivelige, stadig smukke ansigt. Så drejede hun omkring på hælen og gik direkte hen til SS-manden. “Den… den dér fange siger, at vi skal dø,” sagde hun skingert og pegede tilbage på fyren. “Hvad mener han? Hvad foregår der? Hvad har I…” SS-Manden afbrød hende forbindtligt, høfligt, nærmest undskyldende. “De kan tage det helt roligt, frue,” sagde han, “De er på ingen måde i fare. Dræbe Dem? Tror De virkelig, vi tyskere er barbarer?” Hun vendte sig atter om mod den tjekkiske fange med et ansigtsudtryk, der emmede af foragt og selvtilfredshed, men han var der ikke længere. To SS-mænd havde slæbt ham om bag vognene og skudt ham med en luftpistol, som ikke larmede og forstyrrede nogen, bortset fra fangen selvfølgelig.”