Der gik 140 børn i Nikolaj sogneskole i København i 1744, halvdelen blev bedømt som ‘flittige’ eller ‘skikkelige’, 11 styks var flinke til at gå i kirke. De fleste var ‘skalkagtige’, ‘sladderagtige’, ‘dovne’, ‘tåbelige og vilde’ og én dreng var ‘ond i alle måder’. (Appel & Fink-Jensen 2013)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Der gik 140 børn i Nikolaj sogneskole i København i 1744, halvdelen blev bedømt som ‘flittige’ eller ‘skikkelige’, 11 styks var flinke til at gå i kirke. De fleste var ‘skalkagtige’, ‘sladderagtige’, ‘dovne’, ‘tåbelige og vilde’ og én dreng var ‘ond i alle måder’. (Appel & Fink-Jensen 2013)

Fra 1753 kunne fattige drenge komme i Opfostringshuset fra de var 5 år gamle og de blev sparket ud når de fyldte 15. I mellemtiden skulle de lære at læse, skrive og regne lidt, og ellers knokle med at væve, spinde og strikke fra 0500 til 2100. De skulle have det “så ringe og så hårdt, som sundheden vil tillade” -fordi alt andet ville være en forbedring. Drengene kunne købes for 50 rigsdaler af handelsmænd eller fabrikanter, der kunne udsuge dem indtil de var 25 år uden at give andet end tøj og mad. #sådutroededuhavdedethårdt (Appel & Fink-Jensen 2013)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fra 1753 kunne fattige drenge komme i Opfostringshuset fra de var 5 år gamle og de blev sparket ud når de fyldte 15. I mellemtiden skulle de lære at læse, skrive og regne lidt, og ellers knokle med at væve, spinde og strikke fra 0500 til 2100. De skulle have det “så ringe og så hårdt, som sundheden vil tillade” -fordi alt andet ville være en forbedring. Drengene kunne købes for 50 rigsdaler af handelsmænd eller fabrikanter, der kunne udsuge dem indtil de var 25 år uden at give andet end tøj og mad. #sådutroededuhavdedethårdt (Appel & Fink-Jensen 2013)

Skandinavien består af lykkelige lande, også for børn. Skolebørn i Bulgarien, Rumænien og Ukraine har ti gange så høj risiko for at blive mobbet som børn i Danmark, Island og Sverige. (Elgar 2009)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Skandinavien består af lykkelige lande, også for børn. Skolebørn i Bulgarien, Rumænien og Ukraine har ti gange så høj risiko for at blive mobbet som børn i Danmark, Island og Sverige. (Elgar 2009)

Logisk fejlslutning: Ikke en rigtig skotte. No true Scotsman. For at bevare gruppen Ren og God, udelukker man dem man ikke synes passer ind. Ex Angus påstår at skotter ikke putter sukker på deres grød. Lachlan svarer at han er da skotte og hælder sukker over sin grød. Det får Angus op i det røde felt og han hvæser at Lachlan ikke er en rigtig skotte!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Logisk fejlslutning: Ikke en rigtig skotte. No true Scotsman. For at bevare gruppen Ren og God, udelukker man dem man ikke synes passer ind. Ex Angus påstår at skotter ikke putter sukker på deres grød. Lachlan svarer at han er da skotte og hælder sukker over sin grød. Det får Angus op i det røde felt og han hvæser at Lachlan ikke er en rigtig skotte!

Logisk fejlslutning: Den gyldne middelvej. Nogle gange ER det ene synspunkt faktuelt sandt, og så er der ikke megen hjælp at hente ved at indtage synspunktet mellem to forskellige meninger.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Logisk fejlslutning: Den gyldne middelvej. Nogle gange ER det ene synspunkt faktuelt sandt, og så er der ikke megen hjælp at hente ved at indtage synspunktet mellem to forskellige meninger.

Logisk fejlslutning: Personlig uforståenhed. Fordi man selv har svært ved at forstå noget, så er det sikkert falsk eller i hvert fald fejlagtigt. Ex: At hvaler og hjorte er i samme evolutionære familie er så sært, at evolutionen bare er endnu en fesen tese.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Logisk fejlslutning: Personlig uforståenhed. Fordi man selv har svært ved at forstå noget, så er det sikkert falsk eller i hvert fald fejlagtigt. Ex: At hvaler og hjorte er i samme evolutionære familie er så sært, at evolutionen bare er endnu en fesen tese.

Logisk fejlslutning: Specialappel. Man flytter målstregen eller laver en undtagelse, hvis éns argument viser sig ikke at holde vand. Ex: Man påstår at være synsk, men når man ikke fik forudsagt de rigtige lottotal, så er det fordi Uranus skal stå helt rigtigt for at synskheden virker.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Logisk fejlslutning: Specialappel. Man flytter målstregen eller laver en undtagelse, hvis éns argument viser sig ikke at holde vand. Ex: Man påstår at være synsk, men når man ikke fik forudsagt de rigtige lottotal, så er det fordi Uranus skal stå helt rigtigt for at synskheden virker.

Logisk fejlslutning: Stråmand. Ved at bevidst fordreje eller decideret opfinde modstanderens argument, fremstår man selv totalt fornuftig.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Logisk fejlslutning: Stråmand. Ved at bevidst fordreje eller decideret opfinde modstanderens argument, fremstår man selv totalt fornuftig.

Der er faktisk noget om at holde hovedet koldt. For hver 3 graders temperaturstigning i en by, er der en 4 % stigning i en-til-en vold og 14 % stigning til vold mellem grupper. (Bohannon 2013)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Der er faktisk noget om at holde hovedet koldt. For hver 3 graders temperaturstigning i en by, er der en 4 % stigning i en-til-en vold og 14 % stigning til vold mellem grupper. (Bohannon 2013)

Trinitatis sogn havde i året 1848 ikke bare ’almindelige’ højmesser og gudstjenester, men også 958 dåbshandlinger, 470 konfirmationer (heraf svimlende 143 søndag den 8. oktober), 237 bryllupper og 463 begravelser. Det giver tilsammen 2128 kirkelige handlinger eller næsten 6 om dagen. Til sammenligning havde Trinitatis sogn i 2018 12 dåbshandlinger, 27 konfirmationer, 19 bryllupper og 8 begravelser.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Trinitatis sogn havde i året 1848 ikke bare ’almindelige’ højmesser og gudstjenester, men også 958 dåbshandlinger, 470 konfirmationer (heraf svimlende 143 søndag den 8. oktober), 237 bryllupper og 463 begravelser. Det giver tilsammen 2128 kirkelige handlinger eller næsten 6 om dagen. Til sammenligning havde Trinitatis sogn i 2018 12 dåbshandlinger, 27 konfirmationer, 19 bryllupper og 8 begravelser.

Søndag den 24. december 1848: Ti begravelser, et bryllup og 5 dåb i Trinitatis kirke, hvis sogn i 1850 var på 40.902 sjæle. Til sammenligning havde Trinitatis sogn i 2018 3.781 indbyggere, heraf var 2.115 medlemmer af folkekirken. Det største sogn i Danmark i dag er Glostrup sogn med 22.629 indbyggere, heraf er 15.066 medlemmer af folkekirken.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Søndag den 24. december 1848: Ti begravelser, et bryllup og 5 dåb i Trinitatis kirke, hvis sogn i 1850 var på 40.902 sjæle. Til sammenligning havde Trinitatis sogn i 2018 3.781 indbyggere, heraf var 2.115 medlemmer af folkekirken. Det største sogn i Danmark i dag er Glostrup sogn med 22.629 indbyggere, heraf er 15.066 medlemmer af folkekirken.

Jo mere man mener at være udsat for infektionsrisiko, des mere konform og konservativ bliver man og des mere negativ bliver man overfor dem der ikke makker ret. (Murray, Schaller, Suedfield 2013)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3641067/#s2
Posted in Uncategorized | Comments Off on Jo mere man mener at være udsat for infektionsrisiko, des mere konform og konservativ bliver man og des mere negativ bliver man overfor dem der ikke makker ret. (Murray, Schaller, Suedfield 2013)

Der er en klar sammenhæng mellem styreform og sygdomstrykket i et land. Steder med mange parasitter er klart mere mindre demokratiske og mere autoritære. (Thornill, Fincher, Aran 2008)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19046399/
Posted in Uncategorized | Comments Off on Der er en klar sammenhæng mellem styreform og sygdomstrykket i et land. Steder med mange parasitter er klart mere mindre demokratiske og mere autoritære. (Thornill, Fincher, Aran 2008)

Flyvrede – altså flypassagerer der får et flip hænger sammen med forskellen på 1. Og 2. Klasse. Hvis flyet har første klasse, så stiger sandsynligheden for et flip fire gange og skal andenklasses passagerne tilmed gå igennem første klasse, så fordobles sandsynligheden yderligere. (DeCellesa 2016)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Flyvrede – altså flypassagerer der får et flip hænger sammen med forskellen på 1. Og 2. Klasse. Hvis flyet har første klasse, så stiger sandsynligheden for et flip fire gange og skal andenklasses passagerne tilmed gå igennem første klasse, så fordobles sandsynligheden yderligere. (DeCellesa 2016)

Man kan lindre skyld og dårlig samvittighed overfor sin gruppe/sit folk enten ved at være ekstra flink og sone overfor sin gruppe. Eller. Være ekstra træls overfor De Andre – og jo mere skyldig man føler sig overfor sine egne, des slemmere er man overfor de andre. (Gaertner & Insko 2000)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Man kan lindre skyld og dårlig samvittighed overfor sin gruppe/sit folk enten ved at være ekstra flink og sone overfor sin gruppe. Eller. Være ekstra træls overfor De Andre – og jo mere skyldig man føler sig overfor sine egne, des slemmere er man overfor de andre. (Gaertner & Insko 2000)

Det er nemmere at få liberale/anarkistiske folk til at tænke mere konservativt end omvendt. (Eidelman 2012)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Det er nemmere at få liberale/anarkistiske folk til at tænke mere konservativt end omvendt. (Eidelman 2012)

Fysisk afsky har det med at smitte af på vores psyke og politiske holdninger. Folk der står i et rum med en ildelugtende skraldespand bliver mere socialt konservative og homofobiske. (Inbar 2012)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fysisk afsky har det med at smitte af på vores psyke og politiske holdninger. Folk der står i et rum med en ildelugtende skraldespand bliver mere socialt konservative og homofobiske. (Inbar 2012)

Et amerikanske studie har påvist, at en fireårigs åbenhed overfor et nyt stykke legetøj kan forudsige hvor åben vedkommende er, som voksen, overfor at USA skal danne nye relationer til Iran eller Cuba. (Block 2006)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Et amerikanske studie har påvist, at en fireårigs åbenhed overfor et nyt stykke legetøj kan forudsige hvor åben vedkommende er, som voksen, overfor at USA skal danne nye relationer til Iran eller Cuba. (Block 2006)

Konformitet. I 1951 lavede socialpsykologen Solomon Asch nogle banebrydende eksperimenter, hvor forsøgspersonerne skulle se på tre streger af ret forskellig længde og matche stregernes længde med en streg på et kort. Fejlprocenten var under 1 når forsøgspersonerne var alene, men i flok steg fejlprocenten, især de medsammensvorne ‘parrede’ de forkerte streger. Så steg fejlprocenten til omtrent 30 %. Forsøget er gentaget mange gange: Fejlprocenten er større i grupper med mænd og kvinder end med grupper af ét køn (Reitan 1964)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Konformitet. I 1951 lavede socialpsykologen Solomon Asch nogle banebrydende eksperimenter, hvor forsøgspersonerne skulle se på tre streger af ret forskellig længde og matche stregernes længde med en streg på et kort. Fejlprocenten var under 1 når forsøgspersonerne var alene, men i flok steg fejlprocenten, især de medsammensvorne ‘parrede’ de forkerte streger. Så steg fejlprocenten til omtrent 30 %. Forsøget er gentaget mange gange: Fejlprocenten er større i grupper med mænd og kvinder end med grupper af ét køn (Reitan 1964)

Når vi efterligner andre stiger dopaminniveauet – vores hjerne belønner os. Hvis vi laver en fejl i en opgave, så falder dopaminniveauet mindre, når vi er en del af en gruppe end hvis vi fejler alene. (Sapolsky 2017)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Når vi efterligner andre stiger dopaminniveauet – vores hjerne belønner os. Hvis vi laver en fejl i en opgave, så falder dopaminniveauet mindre, når vi er en del af en gruppe end hvis vi fejler alene. (Sapolsky 2017)