I 1795 lærte den 24-årige færgemand, lods, Lars Bache i Helsingør at skrive. Han var blevet gift og følte at det var nødvendigt at han også kunne skrive. Han lærte at skrive en ‘god flydende skrift’ i løbet af kort tid og kunne regne i hvert fald med brøker.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 1795 lærte den 24-årige færgemand, lods, Lars Bache i Helsingør at skrive. Han var blevet gift og følte at det var nødvendigt at han også kunne skrive. Han lærte at skrive en ‘god flydende skrift’ i løbet af kort tid og kunne regne i hvert fald med brøker.

I en børnebog fra 1568 er der et afsnit “Om Børnelære” ‘Når du skal gå hen i byen,/At læse, skrive, væve eller sy. Hvad enten du est pige eller dreng,/ Rejs dig god betids af din seng.’ Bemærk selvfølgeligheden i at piger også gik i skole. Niels Bredal: Børnespejlet

Posted in Uncategorized | Comments Off on I en børnebog fra 1568 er der et afsnit “Om Børnelære” ‘Når du skal gå hen i byen,/At læse, skrive, væve eller sy. Hvad enten du est pige eller dreng,/ Rejs dig god betids af din seng.’ Bemærk selvfølgeligheden i at piger også gik i skole. Niels Bredal: Børnespejlet

En sygeplejerske, uddannet ved Diakonissestiftelsen i 1863, læste op fra Det nye Testamente på Almindeligt Hospital i København i 1868. De syge var ‘ofte på bar bund’ med hensyn til biblen. “Saaledes sagde en af dem en Dag efter endt Læsning: “Det er vist en rigtig god Bog, Frøkenen dér læser op af?” “Ja, men det er jo Bibelen,” svarede jeg. “Naa ja, jeg har jo nok hørt om den,” vedblev hun.” -Overlægen fik nys om dette og fik et flip og meldte hende til magistraten for de gudelige andagter. Ida Johnsen: Mellem to tidsaldre. #ateismeidanmark  #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on En sygeplejerske, uddannet ved Diakonissestiftelsen i 1863, læste op fra Det nye Testamente på Almindeligt Hospital i København i 1868. De syge var ‘ofte på bar bund’ med hensyn til biblen. “Saaledes sagde en af dem en Dag efter endt Læsning: “Det er vist en rigtig god Bog, Frøkenen dér læser op af?” “Ja, men det er jo Bibelen,” svarede jeg. “Naa ja, jeg har jo nok hørt om den,” vedblev hun.” -Overlægen fik nys om dette og fik et flip og meldte hende til magistraten for de gudelige andagter. Ida Johnsen: Mellem to tidsaldre. #ateismeidanmark  #gudløs

En pige, født i 1841 i København, lærte ikke Fadervor, kun “Nu lukker sig mit øje”. Moderen gik i kirke hver søndag. “Min Far var afgjort hverken kirkelig eller religiøst sindet, og han gik aldrig i Kirke uden ved officielle Lejligheden. Af og til udtalte han kætterske Meninger og Antydninger, og jeg mindedes ved saadanne Lejligheder min Mors forfærdede Ansigt, men om religiøse Dissenser var der ikke Tale. Der var ingen at diskutere med, da Mor aldrig tog til Genmæle, og min Broder Teologen altid undgik en Disput. Alligevel gjorde disse Antydninger et stærkt og smerteligt Indtryk paa mig.” Henriette Skram: Erindringer  #ateismeidanmark  #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on En pige, født i 1841 i København, lærte ikke Fadervor, kun “Nu lukker sig mit øje”. Moderen gik i kirke hver søndag. “Min Far var afgjort hverken kirkelig eller religiøst sindet, og han gik aldrig i Kirke uden ved officielle Lejligheden. Af og til udtalte han kætterske Meninger og Antydninger, og jeg mindedes ved saadanne Lejligheder min Mors forfærdede Ansigt, men om religiøse Dissenser var der ikke Tale. Der var ingen at diskutere med, da Mor aldrig tog til Genmæle, og min Broder Teologen altid undgik en Disput. Alligevel gjorde disse Antydninger et stærkt og smerteligt Indtryk paa mig.” Henriette Skram: Erindringer  #ateismeidanmark  #gudløs

I 1817 blev der bekymret spurgt i præstekredse om hvorfor man ikke helligholdt søndagen? (Brud på 3. bud). Ét vrissent svar, fra en præst, var, at præster var for friske til at erklære messefald – altså for få tilhørere til at holde gudstjeneste. Han mindede om at Jesus nok prædikede for både to og tre tilhørere. #ateismeidanmark  #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 1817 blev der bekymret spurgt i præstekredse om hvorfor man ikke helligholdt søndagen? (Brud på 3. bud). Ét vrissent svar, fra en præst, var, at præster var for friske til at erklære messefald – altså for få tilhørere til at holde gudstjeneste. Han mindede om at Jesus nok prædikede for både to og tre tilhørere. #ateismeidanmark  #gudløs

En del præster var omkring 1800 ikke glade for almen oplysningen, da de mente at den kunne føre til en afskaffelse af kirken. “Det er meget betænkeligt, at almuen får fri og uhindret adgang til selv at vælge de BØGER, den vil læse. Der bør gøres et strengt udvalg af de skrifter, som almuen må få i hænde, og de bør passe til den grove hobs tarv, tid og trang, så menigmand ikke får upassende tanker om sin egen stand og dens kår. (…) Af den grund ønsker man også Bibelen revideret, så den svarer til den sande religion.”

Således ærgede man i sig Theologisk Maanedsskrift 1803-08, fra bogen “Et kirkeskifte”

#ateismeidanmark  #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on En del præster var omkring 1800 ikke glade for almen oplysningen, da de mente at den kunne føre til en afskaffelse af kirken. “Det er meget betænkeligt, at almuen får fri og uhindret adgang til selv at vælge de BØGER, den vil læse. Der bør gøres et strengt udvalg af de skrifter, som almuen må få i hænde, og de bør passe til den grove hobs tarv, tid og trang, så menigmand ikke får upassende tanker om sin egen stand og dens kår. (…) Af den grund ønsker man også Bibelen revideret, så den svarer til den sande religion.”

Omkring 1800 var det en almindelig antagelse at folk ikke gik så meget i kirke som førhen, og at præsterne ikke “nyder almen agtelse: 1. Tidens religiøse stemning er dem imod. 2. Gejstligheden mangler tilstrækkelig dannelse. 3. Præsterne har ikke de personlige egenskaber, der giver dem anseelse hos menigmand. Præsterne er også for unge, når de kommer i embede, og de omgås dristigt med deres sognebørn, som var de deres ligemænd. Præsten deltager i sognets løsslupne fester og klæder sig efter moden. 4. Standen er for fattig. 5. Ingen adelige og ansete familier lader deres børn uddanne sig til præster. 6. Alt for få gejstlige har plads i rangforordningen. Selv ved at vinde den teologisk doktorgrad rangerer man kun efter virkelige kammerråder nr. Tre. Det er intet i sammenligning med de ærestitler, der tildeles andre embedsmænd. 7. Præsterne har for mange verdslige pligter. 8. Præsterne må leve af tilfældige ofre og accidenser. 9. Gejstligheden og kirken har fået en konkurrent i skolevæsenet.”

Således ærgede man i sig Theologisk Maanedsskrift 1803-08, fra bogen “Et kirkeskifte” #ateismeidanmark  #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on Omkring 1800 var det en almindelig antagelse at folk ikke gik så meget i kirke som førhen, og at præsterne ikke “nyder almen agtelse: 1. Tidens religiøse stemning er dem imod. 2. Gejstligheden mangler tilstrækkelig dannelse. 3. Præsterne har ikke de personlige egenskaber, der giver dem anseelse hos menigmand. Præsterne er også for unge, når de kommer i embede, og de omgås dristigt med deres sognebørn, som var de deres ligemænd. Præsten deltager i sognets løsslupne fester og klæder sig efter moden. 4. Standen er for fattig. 5. Ingen adelige og ansete familier lader deres børn uddanne sig til præster. 6. Alt for få gejstlige har plads i rangforordningen. Selv ved at vinde den teologisk doktorgrad rangerer man kun efter virkelige kammerråder nr. Tre. Det er intet i sammenligning med de ærestitler, der tildeles andre embedsmænd. 7. Præsterne har for mange verdslige pligter. 8. Præsterne må leve af tilfældige ofre og accidenser. 9. Gejstligheden og kirken har fået en konkurrent i skolevæsenet.”

I 1870 var Sundby på Amager en slet og fattig forstad, men i enorm vækst. Præsten i Sundby kirke havde temmelig travlt. Søndagene bød på 15-16 børn at døbe, 10-12 bryllupper og store altergange. #ateismeidanmark  #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 1870 var Sundby på Amager en slet og fattig forstad, men i enorm vækst. Præsten i Sundby kirke havde temmelig travlt. Søndagene bød på 15-16 børn at døbe, 10-12 bryllupper og store altergange. #ateismeidanmark  #gudløs

København havde vokseværk fra 1850 til 1950. Det gav sig bl.a. Udtryk i gigantiske sogne. Så i 1895 havde Sct. Matthæus sogn på Vesterbro 63.621 indbyggere (mere end Randers i dag), Vor Frelser på Christianshavn havde 20.047 og Vor Frue i Indre by 18.360 indbyggere. Også Frederiksberg sogn var kolossalt: 56.100 indvånere.  (Mere end nutidens Roskilde).

Posted in Uncategorized | Comments Off on København havde vokseværk fra 1850 til 1950. Det gav sig bl.a. Udtryk i gigantiske sogne. Så i 1895 havde Sct. Matthæus sogn på Vesterbro 63.621 indbyggere (mere end Randers i dag), Vor Frelser på Christianshavn havde 20.047 og Vor Frue i Indre by 18.360 indbyggere. Også Frederiksberg sogn var kolossalt: 56.100 indvånere.  (Mere end nutidens Roskilde).

Fængsler og hospitaler havde ofte en indbygget kirke, men nogle havde ikke. Fx Øresundshospitalet på Østerbro (idag en del af Hovedstadens Psykiatri) og Bispebjerg Hospital – der dog blev født med kapel og lighus. Vestre > Rudolf Berghs Hospital (idag en børnehave og voksentandpleje) havde heller ikke, og det var i starten specialsygehus for kønssyge sexarbejdere.#ateismeidanmark  #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fængsler og hospitaler havde ofte en indbygget kirke, men nogle havde ikke. Fx Øresundshospitalet på Østerbro (idag en del af Hovedstadens Psykiatri) og Bispebjerg Hospital – der dog blev født med kapel og lighus. Vestre > Rudolf Berghs Hospital (idag en børnehave og voksentandpleje) havde heller ikke, og det var i starten specialsygehus for kønssyge sexarbejdere.#ateismeidanmark  #gudløs

Fængsler og hospitaler havde ofte en indbygget kirke, fx Vridsløselille, Skt. Hans Hospital, Kommunehospitalet, Kvindefængslet på Christianshavn, Skt. Josephs samt Skt. Johannes og Lukas Stiftelserne, Diakonissestiftelsen, Vestre Fængsel, De gamles By og Rigshospitalet fra 1910.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fængsler og hospitaler havde ofte en indbygget kirke, fx Vridsløselille, Skt. Hans Hospital, Kommunehospitalet, Kvindefængslet på Christianshavn, Skt. Josephs samt Skt. Johannes og Lukas Stiftelserne, Diakonissestiftelsen, Vestre Fængsel, De gamles By og Rigshospitalet fra 1910.

Fra 1861 til 1978 blev der bygget 79 kirker i København og Frederiksberg kommuner.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fra 1861 til 1978 blev der bygget 79 kirker i København og Frederiksberg kommuner.

Fortidens fantastiske navne: Hakonda, Annasine, Henriksine

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fortidens fantastiske navne: Hakonda, Annasine, Henriksine

Rentehysteri er Betegnelse for de Former for Hysteri, hvor de hysteriske Symptomer fremkaldes og vedligeholdes ved Ønsket om Udbetaling af en (aarlig) Pengesum, f. Eks. Invaliderente ell. Erstatning fra Ulykkesforsikringsselskab.

Salmonsens Konversations Leksikon, bind XX Renden-Schinke, 1926

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rentehysteri er Betegnelse for de Former for Hysteri, hvor de hysteriske Symptomer fremkaldes og vedligeholdes ved Ønsket om Udbetaling af en (aarlig) Pengesum, f. Eks. Invaliderente ell. Erstatning fra Ulykkesforsikringsselskab.

Præventions- og kvindesagsforkæmperen Marie Stopes (1880-1958) var eugeniker om en hals og mente at en tredjedel af den mandlige befolkning i England burde steriliseres. Hun gjorde sin søn arveløs, da han giftede sig med en brillebærende kvinde.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Præventions- og kvindesagsforkæmperen Marie Stopes (1880-1958) var eugeniker om en hals og mente at en tredjedel af den mandlige befolkning i England burde steriliseres. Hun gjorde sin søn arveløs, da han giftede sig med en brillebærende kvinde.

I Danmark hedder fænomenet fraværende elever for “skolevægring”, hvilket skyder ansvaret over på det enkelte barn, hvilket er pudsigt, når mere end 90 % af alle skoler har oplevet en stigning i antal elever med skolevægring.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I Danmark hedder fænomenet fraværende elever for “skolevægring”, hvilket skyder ansvaret over på det enkelte barn, hvilket er pudsigt, når mere end 90 % af alle skoler har oplevet en stigning i antal elever med skolevægring.

En af mange senfølger for samfundet efter corona er børn, der ikke kommer i skole igen efter genoplukningen. I England ‘mangler’ mere end 20 % af eleverne, hvilket kan gå hen at blive katastrofalt for børnene senere. Misser man bare 15 % af timerne, stiger sandsynligheden for at dumpe afgangsprøven med mere end det dobbelte, ligeledes stiger sandsynligheden for at rage uklar med loven.

Posted in Uncategorized | Comments Off on En af mange senfølger for samfundet efter corona er børn, der ikke kommer i skole igen efter genoplukningen. I England ‘mangler’ mere end 20 % af eleverne, hvilket kan gå hen at blive katastrofalt for børnene senere. Misser man bare 15 % af timerne, stiger sandsynligheden for at dumpe afgangsprøven med mere end det dobbelte, ligeledes stiger sandsynligheden for at rage uklar med loven.

Efter 1989 og Vestens forfærdede opdagelse af utallige, uhumske, overfyldte og dybt umenneskelige børnehjem i Rumænien blev mange af børnene adopteret til udlandet. Bl.a. til Storbritannien, hvor en gruppe forskere fulgte 165 børn i mere end 20 år. Deres resultater viste at børnene sloges med mere autisme, ADHD og store følelsesmæssige problemer. Lidt overraskende viste en del af problemerne sig først i 20’erne og exbørnehjems børnene har, trods alt, ikke taget skade på intelligensen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Efter 1989 og Vestens forfærdede opdagelse af utallige, uhumske, overfyldte og dybt umenneskelige børnehjem i Rumænien blev mange af børnene adopteret til udlandet. Bl.a. til Storbritannien, hvor en gruppe forskere fulgte 165 børn i mere end 20 år. Deres resultater viste at børnene sloges med mere autisme, ADHD og store følelsesmæssige problemer. Lidt overraskende viste en del af problemerne sig først i 20’erne og exbørnehjems børnene har, trods alt, ikke taget skade på intelligensen.

I 1983 bestemte Ceaușescu at enhver rumænsk kvinde skulle have mindst 5 børn. De sterile og barnefri kvinder betalte en højere skat. Arbejdende kvinder kom til gynækologisk undersøgelse hver måned. Folk fik ikke flere penge, derfor så man overfyldte børnehjem i Rumænien.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 1983 bestemte Ceaușescu at enhver rumænsk kvinde skulle have mindst 5 børn. De sterile og barnefri kvinder betalte en højere skat. Arbejdende kvinder kom til gynækologisk undersøgelse hver måned. Folk fik ikke flere penge, derfor så man overfyldte børnehjem i Rumænien.

Verdensbanken anslog at ca. 7 % af befolkningen i Østeuropa levede under fattigdomsgrænsen i 1990, i 1999 var andelen steget til 20 %, højere end Østasiens 15 % og Sydamerikas 11 %.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Verdensbanken anslog at ca. 7 % af befolkningen i Østeuropa levede under fattigdomsgrænsen i 1990, i 1999 var andelen steget til 20 %, højere end Østasiens 15 % og Sydamerikas 11 %.